Schildpadden Advies Oosterbeek

een schildpaddenverblijf

Bij Schildpadden Advies Oosterbeek vindt onderzoek plaats naar gedrag en eigenschappen van landschildpadden.

De schildpadden die nu aanwezig zijn, zijn voornamelijk 2e en 3e generatie. De buitenterraria waar de dieren gehouden worden, bieden de mogelijkheid om verschillende soorten of individuen gescheiden te houden. De meeste terraria zijn voorzien van een kas of een lichtkoepel om de dieren te beschermen tegen het Nederlandse klimaat. Alle schildpadden kunnen zich vrij verplaatsen, met uitzondering van jonge dieren van één of twee jaar oud, die beschermd moeten worden tegen vogels, ratten enzovoort. De schildpadden brengen het hele jaar buiten door en houden een winterslaap van oktober tot april. Voor jonge schildpadjes is een winterslaap niet echt nodig en wordt de winterrust beperkt tot twee à drie maanden.

jonge landschildpadden
Uiteraard wordt onderscheid gemaakt tussen de verzorging van de verschillende soorten Europese landschildpadden. Sinds 1980 vindt onderzoek plaats naar de effecten van de omgeving op de bevruchting, de ontwikkeling van embryo’s en jongen van Griekse (Testudo hermanni boettgeri) en breedrand (Testudo marginata) schildpadden. Ongeveer 2500 eieren en ruim 1000 jongen zijn in die tijd uitgebroed. Een gedeelte van deze jongen wordt gehouden voor verdere studie en de overigen worden bij andere houders of kwekers geplaatst of verkocht. Verkoop vindt plaats na telefonisch overleg en betreft uitsluitend jonge, gekweekte, schildpadjes met de noodzakelijke EG-certificaten.

Belangrijke zaken waar u op moet letten bij de verzorging zijn samengevat in Verzorging van Jonge Europese Landschildpadden.

Heeft u vragen over de verzorging, het kweken of het verkrijgen van Europese landschildpadden? Neem dan contact op met Schildpadden Advies Oosterbeek.